Mübârek sözcüğü “bârake” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı ise hayır ve bereket verilmiş demektir. Mübarek gün ve geceler; Cenab-ı Hakk tarafından üstün kılınmıştır. Allah bu geceleri, diğer gecelerden daha üstün kılmıştır. Mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadetlere kat kat mükafatlandırılmıştır. Tüm bu mübarek gecelerde önemli bazı hadiseler gerçekleşmiştir.

Mübarek geceler yedi tanedir;

1) Cuma gecesi: Her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.

2) Ramazan bayramı gecesi: Bu, Ramazanın son gününü, ramazan bayramına bağlayan gecedir.

3) Kurban bayramı gecesi: Zilhicce ayının 10. gecesidir.

4) Kadir gecesi: Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gecenin şanı Yüce ve fazileti çoktur. Bunun için adına  “Kadir gecesi” denmiştir. Kadir gecesinde  Kur’an-ı Kerim inmeye başlamıştır.  Kadir gecesi bunun için bin yıldan daha hayırlıdır.

5) Regaib gecesi: Recep ayının ilk cum’a gecesidir. Regaib, regibe kelimesinden türemiştir.  Bu gecede Peygamber Efendimiz, Allah Teâlâ tarafından manevi iyiliklerle mükafatlandırılmıştır.  Bu sebeple bu günde bol ibadetle geçirilmesi gereken mübarek günlerdendir.

6) Beraat kandili; Şaban ayının onbeşinci gecesidir.  Beraat kelimesi bir zorluktan kurtarmak anlamındadır. Allah Teâlâ bu gece af kapılarını açar.

7) Mirac gecesi: Recep ayının 27’nci gecesine denk gelir. Miraç olayı  Hz. Muhammed’in, Mekke’den Kudüs’e oradan semalara çıkması  ve Cenab-ı Hak ile aracısız karşılaşmasıdır. Bu önemli günde  İslam dininden önceki dinler kaldırılmış, beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış ve Allah’a ortak koşmayan mü’minlerin bağışlanacağı müjdesi verilmiştir.

Mübarek aylar ise 3 aydır. Bunlar;  Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylarda bol bol tövbe etmek, af dilemek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’ân okumak ve dua etmek gerekir.