Kelime-i Şehadet

Kelime-i şehadet nedir? Kelime-i Tevhîd, “Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.” sözüdür. Kelime-i Şehadet Allâh Teâlâ’ın birliğini ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Allah Teâla’nın kulu ve Rasûlü olduğunu ifâde etmektir.  İslâm’ın ilk şartı ve en özlü bir ifadesidir. Kelime-i Şehadet getiren kişi Müslüman olmuş olur.…

Zekat

Zekat nedir, ne anlama gelir? Zekatın farz olmasının şartları nelerdir? Kimler zekat verebilir? İslam’ın şartlarından zekat hakkında kısaca bilgi. Zekât İslam’ın beş şartından biridir. ZEKAT NE DEMEK? – Zekatın Anlamı Nedir? Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken…

Hac

Hac İslamın beş esasından biridir. Hem mali ve hemde bedeni bir ibadettir. Hac, şartları kendisinde bulunan kişiye ömürde bir defa farzı ayındır. Mali durumu müsait olduğu halde, ömrünün sonuna kadar sıhhati müsait olmazsa vekil gönderir. Hac; lugatte tazim edilecek mekanları ziyaret kasdında bulunmaktır. İstilahda; Hususi mekanı(Kabe-i muazzama ve civarındaki mukaddes…

Oruç

Oruç riyânın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır. Peki, oruç ne demektir? Oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Oruç nedir, nasıl tutulur? Oruç tutmanın önemi ve faydaları nelerdir? İşte oruç hakkında bilinmesi gerekenler. Oruç Farsça’daki Rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapçası savm ve…